Rhaglen Eleni

 

Cinio Santes Dwynwen 2015

23ain Ionawr 2015 7.30 y.h.

Lleoliad: Y Wal, Caernarfon

Penderfynodd y pwyllgor beidio cynnal cinio ‘Dolig eleni oherwydd profwyd y llynedd ei bod yn adeg prysur ar bawb a sawl aelod gyda phartion eraill yn cyd-daro â chinio’r Gymdeithas. Yn hytrach, trefnir cinio Santes Dwynwen ar Nos Wener, 23ain Ionawr ym mwyty Wal, Caernarfon.

Mae gennym galendr llawn iawn ar eich cyfer unwaith eto gyda’r flwyddyn yn cychwyn ar nodyn rhamantus gyda’r cinio Santes Dwynwen.  Mae'r dogfennau a ganlyn a gael ar gyfer y digwyddiad hwn.  Cynhadledd Y Gymdeithas Ddeintyddol 2015

  14eg Tachwedd 2015

  Lleoliad: Gwesty'r Hilton, Caerdydd


  Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

  • Y gymdeithas ddeintyddol
  • 1
  • Mr Cellan Thomas - Ymgynghorydd Macsilo-wynebol a Llawfeddygaeth y Geg. 'Diweddariad ar Osteo-radionychiant' ac 'Adferiad Llawfeddygol yn yr 21ain Ganrif'
  • Mr Cellan Thomas - Ymgynghorydd Macsilo-wynebol a Llawfeddygaeth y Geg
  • Geraint Talfan Davies gyda Llywydd y gymdeithas, Dr William Parry
  • Dr Quentin Jones - Deintyddiaeth Ddigidol a'r Defnydd o Argraffwyr 3-D
  • Dr Quentin Jones
  • Dr Lois Angharad Davies gyda ei darlith - 'Deindyddiaeth Bediatrig - Gwnewch y Pethau Bychain'
  • Cystadleuaeth Tlws Bryn Morris Jones
  • Cystadleuaeth Tlws Bryn Morris Jones


  Mae'r dogfennau a ganlyn a gael ar gyfer y digwyddiad hwn.  Archif

  Mae manylion am ddigwyddiadau’r blynyddoedd blaenorol ar gael drwy glicio'r flwyddyn isod:


  © 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol