Taflenni

Gyda chaniatâd y BDA, troswyd i’r Gymraeg 29 o daflenni ar gyfer cleifion deintyddol yn ymwneud ag amrywiol driniaethau. Taflenni’n cyflwyno gwybodaeth a chyngor i gleifion yw’r rhain (er enghraifft, beth i’w wneud ar ôl cael tynnu dant, aroglau drwg ar y gwynt, archwiliad deintyddol, etc).

Taflenni


© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol