Rhaglen Eleni

 

Cinio Gwŷl Ddewi

8fed Mawrth 2014

Lleoliad: Neuadd Reichel, Bangor

Cinio Gwŷl Ddewi yn Neuadd Reichel, Bangor gydag adloniant gan Arfon Gwilym a Sioned Webb

Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

 • Cinio Gwŷl Ddewi 2014
 • Cinio Gwŷl Ddewi 2014
 • Cinio Gwŷl Ddewi 2014
 • Cinio Gwŷl Ddewi 2014
 • Cinio Gwŷl Ddewi 2014
 • Cinio Gwŷl Ddewi 2014
 • Cinio Gwŷl Ddewi 2014
 • Cinio Gwŷl Ddewi 2014
 • Cinio Gwŷl Ddewi 2014
 • Cinio Gwŷl Ddewi 2014


Mae'r dogfennau a ganlyn a gael ar gyfer y digwyddiad hwn.Darlith Tymor y Gwanwyn - “Erin, Non, CLAPA a Fi”

7fed Mai 2014

Lleoliad: Gwesty Gwledig Meifod, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2TY

Siaradwr:    Dr Sarah Rhys Thomas, BSc, BDS (Cymru)
Bydd Sarah yn trafod yr effeithiau clinigol, cymdeithasol a seicolegol ar yr unigolyn a’u teuluoedd yn dilyn diagnosis o wefus a thaflod fylchog ac yn rhoi braslun o’i gwaith fel swyddog cyswllt i’r elusen “C.L.A.P.A.”.

Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10


Mae'r dogfennau a ganlyn a gael ar gyfer y digwyddiad hwn.Taith Gerdded 2014

18fed Mai 2014 10.00 y.b.

Lleoliad: Ardal Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog

Taith Gerdded yn ardal Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog

Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

 • Taith Gerdded 2014
 • Taith Gerdded 2014
 • Taith Gerdded 2014
 • Taith Gerdded 2014
 • Taith Gerdded 2014
 • Taith Gerdded 2014
 • Taith Gerdded 2014
 • Taith Gerdded 2014


Mae'r dogfennau a ganlyn a gael ar gyfer y digwyddiad hwn.Gwobrau’r Gymraeg mewn Gofal Iechyd 2014

19eg Mehefin 2014

Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

Gwobrau’r Gymraeg mewn Gofal Iechyd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd   Cynhadledd Y Gymdeithas Ddeintyddol 2014

   18fed Hydref 2014

   Lleoliad: Gwesty Llety Parc, Parc y Llyn, Aberystwyth, SY23 3TL

   Cynhadledd Y Gymdeithas Ddeintyddol, Gwesty’r Parc, Aberystwyth

   Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
   • 9
   • 10


   Mae'r dogfennau a ganlyn a gael ar gyfer y digwyddiad hwn.   Cur Pen!

   6ed Tachwedd 2014 7:30 yh

   Lleoliad: Gwesty Gwledig Meifod, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2TY

   Camweithrediad y cymal arlais-fandibol? . . . Poen yn yr wyneb? . . . Meigryn? . . . Niwralgia? . . . Bydd Dr Rhys Davies yn trafod y gwahanol gyflyrau sydd yn achosi cur pen, yn ein dysgu sut i wahaniaethu rhyngddynt a phryd ac at bwy y dylem gyfeirio’r clâf. 


   Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4


   Mae'r dogfennau a ganlyn a gael ar gyfer y digwyddiad hwn.   Archif

   Mae manylion am ddigwyddiadau’r blynyddoedd blaenorol ar gael drwy glicio'r flwyddyn isod:


   © 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol