Pwy 'di Pwy

Sefydlwyd y Gymdeithas Ddeintyddol ym 1991. Prif ddiben y Gymdeithas ydi trafod materion deintyddol ymysg deintyddion drwy gyfrwng y Gymraeg. I’r perwyl hwnnw, trefnir darlithoedd a chynadleddau blynyddol. Trefnir hefyd achlysuron cymdeithasol, megis nosweithiau Gŵyl Dewi a theithiau cerdded ar gyfer yr aelodau a’u teuluoedd.

Bydd croeso i ddeintyddion a myfyrwyr deintyddol, sy’n siarad Cymraeg, ynghyd â’r rhai sy’n dysgu’r iaith, o Gymru gyfan a thros y ffin, ymaelodi â’r Gymdeithas. Mae 30 o ddeintyddion yn aelodau o’r Gymdeithas eleni.

Swyddogion y Gymdeithas
Llywydd - Mr William Parry
Cadeirydd - Dr Quentin Jones
Ysgrifennydd - Dr Elen Evans
Trysorydd - Dr Justin Wyn Jones
Llefarydd ar ran y Gymdeithas a Chydgysylltydd y Cyfryngau -  Dr Sion Griffiths
Ymgynghorydd Iaith - Dr J. Elwyn Hughes
Aelodau'r Pwyllgor

Dr T Rhys Davies
Dr Elen Llywelyn Evans
Dr Stephen Keen
Dr Justin Wyn Jones
           
Dr Lynda Thomas

Dr Quentin Jones

Dr Bethan Pritchard

Dr Sioned Davies

Dr Lowri Angharad

 

 


Sion

Dr Siôn Meredydd Griffiths


 • B.D.S. (Cymru)1976
 • Is-Ddeintydd yn Adran Llawfeddygaeth y Geg, St. George’s Hospital, SW17. Awst 1976 – Chwefror 1977
 • Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol Cynorthwyol, Dortmund, Gorllewin yr Almaen, Chwefror 1977 – Awst.1977
 • Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol Cysylltiol, Caldicot, Gwent, Hydref 1977 – Mehefin 1979
 • Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol Cysylltiol, Aberystwyth, Mehefin 1979 – Mehefin 1980 Partner,
 • Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol Cysylltiol, Aberystwyth, Mehefin 1980 – Awst 2006
 • Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol Cysylltiol, Aberystwyth, Awst 2006 – Medi 2007
 • Llawfeddyg Deintyddol – Deintydd (Locwm), Medi 2007 –                      
Swyddi Proffesiynol:  Tiwtor Deintyddol Ôl-Raddedig Prifysgol Caerdydd, Ysbyty Bronglais, Aberystwyth. Rhagfyr 2003 – Heddiw Hyfforddwr mewn Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Galwedigaethol, 1986-2007

Dr Justin Wyn Jones

Dr Justin Wyn Jones

Trysorydd
 • B.D.S. (Cymru), 1987
 • Ymarferydd Cyffredinol, Penrhyndeudraeth 1987 –
 • Cynorthwy-ydd Clinigol Orthodonteg, Ysbyty Gwynedd, 1988 –

Dr Quentin Jones

Dr Quentin Jones

Cadeirydd
  BDS  Caerdydd 1986.
  Ymchwilydd doethuriaeth yn Adran Perianneg Prifysgol Abertawe 1986-1989.
  Ymarferydd Cyffreinol Castell Nedd 1989-91
  Nifer swyddi Ysbyty rhan- amser  yn llawfeddygaeth y geg 1989-1995
  Athro athronoaeth MPhil Prosthodonteg, Caerdydd  1993
  DGDP, Coleg Brenhinol Y Llawfeddygon  Lloegr 1993
  Swyddog deintyddol cymunedol , Pwllheli ac Ysbyty Gwynedd 1991-1993
  Pennaeth practis hyfforddi galwedigaethol/sylfaenol  a practis derbyn
  cleifion am ddeintyddiaeth adferol a mewnblaniadau Abertawe  1993-2014.
  Pennaeth Gasanaeth Ddeintyddol Cymunedol Powys (rhan-amser) 1997-1998
  Uwch darlithydd anrhydeddus a darlithydd clinigol cwrs mewnblaniadau
  ol-raddedig, MSc ac Nobel, Prifysgol Caerdydd 1996-2011.
  Darlithydd clinigol Ysgol Ddeintyddol Brifysgol Caerdydd 2009-2018.

 


Dr Stephen Keen

Dr Stephen J Keen

 • B.D.S (Lerpwl) 1992
 • Hyfforddiant Galwedigaethol Deintyddol, Llangefni, 1993
 • Cymheiriad Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol, Llangefni 1994 – 1996
 • Swyddog Deintyddol gyda’r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, Bangor 1996
 • Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol, Llangefni, 1996 – Presennol
 • Cynorthwy-ydd Clinigol mewn Orthodonteg, Ysbyty Gwynedd,1994 - Presennol
 • Hyfforddwr Mewn Tawelyddu Deintyddol, 2007 - Presennol

Dr William J Parry

Dr William J Parry

Llywydd
 • B.D.S. (Cymru), 1971
 • D. Orth. R.C.S. (Eng.), 1979
 • F.D.S.R.C.S. (Ed.), 1980
 • Orthodontegydd Ymgynghorol, Ysbyty Gwynedd, Bangor, 1984 –

Dr Manon Fflur Pritchard

Dr Manon Fflur Pritchard

 • B.D.S. (Cymru) 2009
 • Hyfforddiant Galwedigaethol Deintyddol, De Cymru, 2009-2010
 • Uwch Swyddog Tŷ mewn Llawfeddygaeth Genol-wynebol, Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr Tydfil, 2010-2011
 • Uwch Swyddog Tŷ mewn Pediatreg, Ysbyty Deintyddol Caerdydd, 2011
 • PhD, Prifysgol Caerdydd, Ysbyty Deintyddol Caerdydd - Presennol
 • Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol, Coed Duon, 2011 - Presennol

Dr Elen Llywelyn Evans

Dr Elen Llywelyn Williams

Ysgrifennydd
 • B.D.S. (Leeds), 2005-2010
 • Deintyddfa Rosehill, Conwy, 2010-2011
 • Ysbyty Glan Clwyd, Awst 2011-2012
 • Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol Llanfairpwll, Chwefror 2012
 • Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol, Llanfairpwll.© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol