Ymaelodi

Manteision bod yn aelod:

  • cyfle i gyfarfod â chyd-ddeintyddion Cymraeg eu hiaith
  • ennill oriau addysg ôl-raddedig
  • hwyluso cyfathrebu’n naturiol yn y Gymraeg gyda chleifion a chydymarferwyr
  • cael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau a gynhelir gan y Gymdeithas
  • cael dod i gyfarfodydd amrywiol, rhai’n wyddonol ac eraill yn gymdeithasol (e.e. Cinio Gŵyl Dewi)
  • hyn oll, a mwy, am £25 y flwyddyn (ond yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr)

© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol