Cysylltwch รข Ni

Cadeirydd

Dr Quentin Jones
Haulfryn,
27 Millwood,
Caerdydd,
CF14 0TL

Ffon:-02920 689700

           
E-bost:
cadeirydd@ygymdeithasddeintyddol.com

Ysgrifennydd

Dr Elen Williams
Deintyddfa Marcwis
Ffordd Caergybi
Llanfairpwll
LL615TX

Ffôn: 01248 787878
E-bost: ysgrifennydd@ygymdeithasddeintyddol.com
Trysorydd

Dr Justin W. Jones
Deintydd
Deintyddfa Deudraeth
6 Stryd yr Eglwys
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6AB

Ffôn: 01766 770 376
Ffacs: 01766 770 836
E-bost: trysorydd@ygymdeithasddeintyddol.com
          
Llefarydd ar ran y Gymdeithas a Chydgysylltydd y Cyfryngau

Dr Sion Griffiths
Dolgelynnen
Trawsgoed
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 4HU

Ffôn: 01974 261212
Symudol: 07711921296
cyfryngau@ygymdeithasddeintyddol.com

© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol