Croeso i wefan y Gymdeithas Ddeintyddol

 NEGES I GLEIFION - COVID-19

 Mae cyfeithiad o ganllawiau Llywodraeth Cymru ar Covid-19 ar gael i lawrlwytho drwy agor y ddolen ar ochor dde y dudalen.

 

Sefydlwyd y Gymdeithas ym 1991, gyda'r bwriad i alluogi deintyddion Cymraeg eu hiaith, yn ogystal â dysgwyr yn y maes, drafod materion proffesiynol ymysg ei gilydd yn yr iaith Gymraeg, cyfathrebu'n naturiol gyda'u cleifion yn eu mamiaith, a hefyd – ac roedd hyn cyn bwysiced â dim – cael cyfle i gymdeithasu â'i gilydd yn anffurfiol.

Mae aelodaeth o'r Gymdeithas Ddeintyddol yn agored i bawb sy'n gweithio ym myd deintyddiaeth ac i fyfyrwyr deintyddiaeth.

Erbyn hyn, mae'r Gymdeithas wedi datblygu patrwm o gynnal Cynhadledd Flynyddol, Taith Gerdded, Cinio Gŵyl Dewi, ac un neu ddau o gyfarfodydd lle ceir darlithoedd yn ymwneud â'r byd deintyddol bob blwyddyn.

Daw ein haelodau o bob rhan o Gymru (a thros y ffin) ac maent o bob oedran.

Pe baech yn dymuno ymaelodi, dilynwch y ddolen 'Ymaelodi'.

Diolch am eich diddordeb. Os nad ydych eisoes yn aelod, yna fe edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n plith.


© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol
Gwefan gan Dylunio Bilberry & Dylunio Gringo