Geirfa Ychwanegol

(sef geiriau heb eu cynnwys yn y Geiriadur Deintyddiaeth)

Saesneg - Cymraeg

ethical, moesegol (ans)

prospective, rhagfynegadwy (ans); ~ study, astudiaeth (eb) ragfynegadwy (ll. astudiaethau rhagfynegadwy)

retrospective, adolygol (ans); ~ study, astudiaeth (eb) adolygol (ll. astudiaethau adolygol)

Cymraeg - Saesneg

adolygol (ans), retrospective; astudiaeth (eb) ~ (ll. astudiaethau adolygol), retrospective study(-ies)

moesegol (ans), ethical

rhagfynegadwy (ans), prospective; astudiaeth (eb) ragfynegadwy (ll. astudiaethau rhagfynegadwy), prospective study(-ies)


© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol