Rhaglen Eleni

 

Cinio Gwŷl Ddewi 2013

2il Mawrth 2013

Lleoliad: Bwyty ‘Sosban’, Porthaethwy

Cinio Gwŷl Ddewi ym mwyty ‘Sosban’, Porthaethwy yng nghwmni Tradd.Môn   Taith Gerdded 2013

   15fed Mehefin 2013

   Lleoliad: O gwmpas Caernarfon a’r Foryd

   Taith Gerdded o gwmpas Caernarfon a’r Foryd     Cynhadledd Flynyddol 2013

     Cynhadledd Flynyddol 2013

     12fed Hydref i 12fed Hydref 2013

     Lleoliad: Gwesty Park Plaza, Caerdydd

     Cynhelir y Gynhadledd eleni yng Ngwesty Park Plaza, Caerdydd, Hydref 12-13eg 2013.


      Mae'r dogfennau a ganlyn a gael ar gyfer y digwyddiad hwn.      Noson i gyflwyno safle gwe Y Gymdeithas Ddeintyddol

      Noson i gyflwyno safle gwe Y Gymdeithas Ddeintyddol

      13eg Tachwedd 2013

      Lleoliad: Gwesty’r Imperial, Llandudno

      Noson i gyflwyno safle gwe Y Gymdeithas Ddeintyddol ar ei newydd wedd. Bydd Geraint yn ein harwain drwy agweddau newydd o’r wefan yn enwedig y tudalennau sy’n berthnasol i gleifion.

      Bydd bwffe poeth ar gael am £19.50       Mae'r dogfennau a ganlyn a gael ar gyfer y digwyddiad hwn.       ‘www.ygymdeithasddeintyddol.com’ Cyflwyniad i wefan newydd y Gymdeithas Ddeintyddol gan Geraint Buse

       13eg Tachwedd 2013

       Lleoliad: Llandudno

       ‘www.ygymdeithasddeintyddol.com’ Cyflwyniad i wefan newydd y Gymdeithas Ddeintyddol gan Geraint Buse         Cinio Nadolig 2013

         Cinio Nadolig 2013

         7fed Rhagfyr 2013

         Lleoliad: Bwyty 'Blas', Stryd Twll yn y Wal, Caernarfon

         Cinio Nadolig yng Bwyty 'Blas', Caernarfon

         Byddwn yn cyfarfod yn Nhafarn Y Castell an 8:00 y.h.
         Bwyd yn Bwyty 'Blas' am 8:30 y.h.

         www.blascaernarfon.co.uk/cartref.html


          Mae'r dogfennau a ganlyn a gael ar gyfer y digwyddiad hwn.          Archif

          Mae manylion am ddigwyddiadau’r blynyddoedd blaenorol ar gael drwy glicio'r flwyddyn isod:


          © 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol