Darlithoedd

Mae gwefan y Gymdeithas Ddeintyddol yn nyddiau cynnar ei hanes a'i datblygiad. O'r herwydd, mae'n anorfod i rai adrannau fod yn brin o ddeunydd ar hyn o bryd. Hyderir y bydd cyfraniadau gan wahanol aelodau o'r Gymdeithas yn llenwi'r bylchau yn y dyfodol agos.
Ail Flwyddyn Sylfaen mewn Deintyddiaeth

13/10/2012
Dr Elen Evans + Dr Sioned Roberts

Rheoli Amser yn Effeithiol

01/01/2010
Dr Justin Wyn Jones

Awdit Clinigol

01/01/2009
Dr T Rhys Davies


© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol