Termau

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am ein cyhoeddiad diweddar O Geg y Deintydd / From the Dentist’s Mouth a ddarparwyd i fod o gymorth i gleifion drwy fod â chyfieithiadau o eiriau ac ymadroddion cyffredin a fyddai’n debygol o gael eu defnyddio yn ystod ymweliad â’r deintydd. Mae hwn ar gael fel cyhoeddiad printiedig mewn deintyddfeydd neu mewn ffurf y gellir ei lawrlwytho o’n gwefan.
Dangoswch y Saesneg i’r Gymraeg
Bora da : Good morning Pnawn da : Good afternoon S’ma’i : Hello Su’ dach chi? : How are you? Os gwelwch chi’n dda / Plîs : Please Sgynnoch chi apwyntiad heddiw? : Do you have an appointment today? `Pwy ’di’ch deintydd chi? : Who is your dentist? Be ’di’ch enw llawn chi? : What is your full name? Be ’di’ch dyddiad geni chi? : What is your date of birth? Be ’di’ch cyfeiriad chi? : What is your address? Be ’di’ch rhif ffôn chi? : What is your telephone number? Be ’di rhif eich ffôn cludol chi? : What is your mobile number? Mi’ch gwelwn chi ymhen chwe mis : We’ll see you in six months’ time Diolch / Diolch i chi : Thanks / Thank you Diolch yn fawr iawn : Thank you very much Llawer o ddiolch i chi : Many thanks to you Croeso / Croeso i chi : Welcome / You’re welcome Hwyl rŵan / Da boch [chi] : Bye now / Cheerio Cost eich triniaeth ddeintyddol ydi £… : The cost of your dental treatment is £… Mi fydd eich triniaeth ddeintyddol yn costio tua £… : The estimated cost of your dental treatment is £… Dyma’ch cerdyn apwyntiad efo dyddiadau eich apwyntiadau : Here is your appointment card with a list of appointment dates Wnewch chi lenwi’r daflen yma ynghylch eich hanes meddygol, os gwelwch chi’n dda : Will you please fill in this medical history sheet Mae trefniadau’r tu-allan-i-oriau fel a ganlyn… : The out of hours arrangements are as follows…

© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol