Ydych chi’n chwilio am ddeintydd Cymraeg?

Yn yr adran hon, gall deintyddion ddod o hyd i’r deintydd sydd agosaf atynt ac wedi cofrestru gyda ni fel un sy'n gallu trin cleifion drwy gyfrwng y Gymraeg. Ein hamcan yw cynorthwyo cleifion i gael eu trin yn eu mamiaith os dyna yw eu dymuniad. Nid yw’r wefan yn nodi a yw’r deintyddion hyn yn derbyn cleifion newydd ar yr union adeg honno, a chynghorwn gleifion i ffonio’r ddeintyddfa i gael gwybodaeth am y drefn gofrestru gyfredol. Cynhwysir manylion llawn am bob deintydd a restrir fel ei bod cyn hawsed ag y bo modd i gael hyd i’r wybodaeth hon.

Teipiwch eich côd post a dewiswch pa mor bell y dymunwch deithio.

Deintyddion sy’n Siarad Cymraeg - Canlyniad y Chwilio

Ymddiheuriadau, does dim enwau i'w dangos.

Rhowch gynnig ar chwilio eto.


© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol